Informace www

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní definice profilů a možností spolupráce se společností Pharma Future

1.1.    Zákazník

 • Jedná se o konečného spotřebitele výrobků společnosti Pharma Future a jejich přidružených obchodních značek
 • Nakupuje pro sebe a své blízké v pohodlí svého domova
 • Může nakupovat úplně bez registrace nebo s jednoduchou registrací, za níž dostává od společnosti Pharma Future dárek zdarma
 • Dárek zdarma je obvykle vzorek nového produktu, popř. i samotný produkt z portfolia Pharma Future nebo upomínkový či propagační předmět
 • V případě jakékoliv registrace, i registrace bez nákupu produktů, může být zákazník kontaktován distributorem či prodejcem společnosti Pharma Future (obvykle podle lokality, resp. bydliště, kterou zadal při registraci) s nabídkou dalších možných slev a benefitů, viz níže v těchto obchodních podmínkách
 • Při nákupu přes registrovaného distributora získává zákazník slevu na produkty ve výši 22-23 %
 • O možnost nákupu přes registrovaného distributora Pharma Future se může informovat na zákaznické lince společnosti Pharma Future, tel.: +420 585 754 743, popř. e-mail: info@pharma-future.com, nebo si najít nejbližšího distributora či prodejce na www.pharma-future.com v sekci „Prodejci“

1.2.    Prodejce / distributor

 • Prodejcem se stává člověk, který byl osloven již fungujícím distributorem společnosti a zaregistrován distributorem společnosti Pharma Future do systému. Tento prodejce tímto projevil zájem aktivně spolupracovat se Společností a distribuovat výrobky Společnosti. Prodejce po registraci získává své uživatelské jméno a přihlašovací heslo do distributorského objednávkového systému společnosti Pharma Future na adrese www.pharma-members.com
 • Prodejce si první objednávkou v hodnotě minimálně 1.500 Kč bez DPH aktivuje účet a tím získává právo nakupovat na velkoobchodní ceny uvedené v poli Dokumenty na jeho uživatelském účtu na stránkách www.pharma-members.com
 • Prodejce společnosti Pharma Future má právo nakupovat produkty za velkoobchodní ceny a prodávat je dále za katalogové ceny (dále jen KC)
 • Prodejce se zabývá pouze prodejem produktů koncovým spotřebitelům, tedy svým zákazníkům
 • Prodejce má možnost se stát Distributorem tím, že bude vyhledávat a registrovat nové Prodejce a za tuto činnost dostává od společnosti Pharma Future provize a odměny
 • Distributorem se stanete automaticky, pokud přivedete a zaregistrujete nového Prodejce a uvedete při jeho registraci Vaše uživatelské jméno
 • Nový distributor získává po registraci od společnosti sadu propagačních materiálů, motivační program a provizní systém
 • Popis motivačního programu a výplata provizí viz dále v těchto obchodních podmínkách

2.    Objednávky, termíny, dopravné

2.1.    Příjem objednávek

 • Objednávky je možno realizovat telefonicky na zákaznickém čísle +420 585 754 743, e-mailem info@pharma-future.com nebo na adrese provozovny Pharma Future s.r.o., Hněvotínská 955, 779 00 Olomouc
 • Doba pro příjem telefonických objednávek je od 7:00 do 15:00 hod
 • Objednávky realizované přes e-shop na www.pharma-future.com nebo přes distributorský systém na stránkách www.pharma-members.com jsou přijímány 24 hod denně
 • Objednávky expedujeme nejpozději do 24 hodin po jejich převzetí v rámci pracovních dnů a doručujeme v rámci České Republiky přes společnost PPL do následujícího dne
 • Objednávky je možno si vyzvednout i osobně v provozovně společnosti Pharma Future s.r.o. na adrese Hněvotínská 955, 779 00 Olomouc v době od 7:00 do 15:00 hod
 • Osobní vyzvednutí je zdarma
 • Dopravné při objednávce nad 800 Kč s DPH je také zdarma (hradí společnost Pharma Future)
 • K objednávkám do 800 Kč včetně DPH bude připočítáno dopravné ve výši 82,64 Kč bez DPH, tedy 100 Kč včetně DPH
 • Zboží je dodáváno na dobírku nebo je možno zaplatit bankovním převodem, popř. využít GoPay platby
 • Společnost Pharma Future má právo poskytnout i možnost platby na fakturu se splatností. Toto právo však není automatické a podléhá individuálnímu schválení společností Pharma Future s.r.o.

3.    Dodržování prodejních cen

 • Společnost Pharma Future s.r.o. zakazuje prodávat výrobky značky Pharma Future a jejich přidružených obchodních značek za jiné než katalogové ceny
 • Katalogové ceny jsou platné do vydání nového katalogu, jehož zahájení platnosti je vyznačeno na přední straně nového katalogu
 • Společnost Pharma Future může vydávat i mimořádné letáky, jejichž platnost je časově omezena a jednoznačně vyznačena na čelní straně letáku
 • Společnost Pharma Future může umožnit svým prodejcům a distributorům propagaci produktů, případně i jejich prodej na internetu, vždy však musí být dodrženy stanovené prodejní ceny na webových stránkách Pharma Future – www.pharma-future.com
 • Společnost výslovně zakazuje umisťovat produkty na slevové a aukční servery
 • Výjimku tvoří produkty z kategorie „Akční zboží a výprodej“, které mohou prodejci/distributoři nabízet za libovolné ceny
 • Nedodržování prodejních cen je bráno jako hrubé porušení obchodních podmínek a může vést k okamžitému ukončení spolupráce

4.    Cenové kategorie

 • V rámci portfolia společnosti Pharma Future se obchoduje s následujícími kategoriemi produktů, pro které platí různé podmínky

4.1.    Pharma Future značka

 • Pokud není uvedeno jinak, jedná se o všechny produkty s výjimkou dále popisovaných kategorií „Propagační materiály“; „Akční zboží a výprodej“  a  „Fair Pharma“
 • Na tyto produkty získává registrovaný distributor marži ve výši 30 – 38 %
 • Produkty podléhají proviznímu systému 20x15x5 (popsáno dále v těchto obchodních podmínkách)
 • Přesnou výši marže zjistí prodejce/distributor z velkoobchodního ceníku uvedeného v dokumentech na www.pharma-members.com

4.2.    Propagační materiály

 • Jedná se o propagační materiály, pomůcky prodejců, katalogy, vzorky, testery apod.; všechny tyto produkty jsou uvedeny v kategorii „Propagační materiály“ na distributorském systému vedeném na stránkách www.pharma-members.com
 • Na tyto produkty se neposkytuje žádná další marže a nepodléhají žádnému proviznímu systému

4.3.    Akční zboží a výprodej

 • U produktů z této kategorie není stanovena žádná pevná marže, prodejci/distributoři je mohou nabízet za libovolné ceny
 • Na produkty se nevztahuje žádný provizní systém
 • Produkty jsou uvedeny v kategorii „Akční zboží a výprodej“ na distributorském systému vedeném na stránkách www.pharma-members.com popř. „Akční zboží a výprodej“ na webových stránkách určených široké veřejnosti na www.pharma-future.com

4.4.    Fair Pharma

 • Na tyto produkty získává registrovaný distributor marži ve výši 25-30 %
 • Produkty podléhají proviznímu systému „Simply 10“ (popsáno dále v těchto obchodních podmínkách)
 • Produkty jsou uvedeny v kategorii „Fair Pharma“ na distributorském systému vedeném pod www.pharma-members.com popř. „Fair Pharma“ na webových stránkách určených široké veřejnosti na www.pharma-future.com
 • Produkty v této kategorii slouží pro dlouhodobé zvýšení zájmu o ostatní produkty společnosti Pharma Future z hlavního katalogu a webu www.pharma-future.com a jsou prodávány za jednotnou cenu v rámci katalogu distributorů i webu

5.    Reklamace a vrácení zboží

 • V případě, že nebudete spokojeni s výrobkem společnosti Pharma Future, máte právo jej vrátit bez udání důvodů do 14- ti dnů od převzetí zboží.
 • Vrácené zboží dobře zabalte, včetně původního obalu a reklamačního protokolu a zašlete jej zpět na adresu provozovny společnosti Pharma Future
 • Náklady spojení se zasláním reklamovaného výrobku hradí zákazník (kupující)
 • Kupující bere na vědomí, že v případě, že se zakoupeným zbožím obdržel i dárky od společnosti Pharma Future, je darovací smlouva mezi společností Pharma Future a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li ze strany kupujícího k využití práva odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu se vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky
 • V případě, že dodané zboží má vadu může zákazník požadovat výměnu zboží, odstranění vady, popř. vrácení peněz
 • V případě, že si chce zákazník ponechat zboží s vadou a netrvá na jejich odstranění, může požadovat přiměřenou slevu na toto zboží
 • Pokud zákazník způsobí sám vadu výrobu (například nesprávným používáním, či zacházením s výrobkem), nemá nárok na bezplatné odstranění této vady, popř. požadování slevy
 • Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
 • V případě vrácení peněz, nebo poskytnutí slevy zasíláme peníze pouze na bankovní účet zákazníky uvedený v reklamačním protokolu

6.    Provizní systémy a výplata provizí

6.1.    Provizní systém 20x15x5

 • Provizní systém 20x15x5 je velmi jednoduchý
 • Jako registrovanému distributorovi společnosti Pharma Future, který má svoje uživatelské jméno a splnil podmínky aktivace svého účtu (první objednávka v hodnotě minimálně 1.500 Kč bez DPH) vyplatíme provize za zprostředkování obchodu s novým prodejcem a z obratu vašeho stromu ve 3 liniích
 • 1. linie jsou Vámi doporučení a registrovaní zákazníci, prodejci a distributoři, kteří mají v kolonce nadřízený uvedeno Vaše uživatelské jméno. Z jejich objednávek získáváte (po odečtení slev a DPH) provizi ve výši 20 %.
 • 2. linie představuje zákazníky, prodejce, či distributory, které nakontaktoval a zaregistroval Váš distributor, či prodejce do své první linie. Prodejce, který takto zaregistruje dalšího zákazníka, prodejce, či potenciálního distributora se tak automaticky stává sám distributorem. Viz. výše popsané v bodě 1.2.  těchto obchodních podmínek. Ze všech objednávek druhé linie získáváte (po odečtení slev a DPH) provizi ve výši 15 %. Nárok na provizi z druhé linie je podmíněn obratem minimálně 5.400 Kč bez DPH ve Vaší první linii.
 • 3. linie představuje zákazníky, prodejce, či distributory, které nakontaktoval a zaregistroval Váš distributor, či prodejce v druhé linii. Prodejce, který takto zaregistruje dalšího zákazníka, prodejce, či potenciálního distributora se tak automaticky stává sám distributorem. Viz. výše popsané v bodě 1.2.  těchto obchodních podmínek. Ze všech objednávek třetí linie získáváte (po odečtení slev a DPH) provizi ve výši 5 %. Nárok na provizi ze třetí linie je podmíněn obratem minimálně 81.000 Kč bez DPH ve Vaší první a druhé linii dohromady.
 • Tento provizní systém se nevztahuje na produkty v kategoriích „Propagační materiály“, „Akční zboží a výprodej“ a produkty v kategorii „Fair Pharma“

6.2.    Provizní systém Simply 10

 • Tento provizní systém se vztahuje pouze na produkty v kategorii „Fair Pharma“
 • Provizní systém je velmi jednoduchý; každý registrovaný distributor Pharma Future, který splnil podmínky aktivace svého účtu, tedy nakoupil při první objednávce alespoň za 1.500 Kč bez DPH, má právo na provizi ve výši 10 % z každé objednávky realizované svými přímými podřízenými v 1. linii po odečtení slev a DPH

6.3.    Výplata provizí

 • Výplata provizí se počítá automaticky 1. pracovní den následujícího kalendářního měsíce za uplynulý kalendářní měsíc
 • Výplata provizí se bude provádět na Váš bankovní účet uvedený ve Vašem uživatelském profilu bankovním převodem
 • Vyplácení provizí bude prováděno každý měsíc automaticky a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce
 • Plátce DPH je povinen předložit osvědčení o registraci k DPH, pokud nebude registrace o DPH předložena, vyplácíme provize bez DPH
 • Provize se počítají pouze ze zaplacených objednávek v daném měsíci, přičemž platba musí být připsána na účet nejpozději předposlední pracovní den v měsíci, za který se provize počítají

7.    Důležité informace

 • Obchodní spolupráce mezi smluvními stranami bude založena na principu přímého prodeje tak, že Prodejce/distributor zboží od Společnosti nakoupí a dále jej prodává výlučně svým jménem a na vlastní účet. Mezi Prodejcem/distributorem a Společností neexistuje žádný pracovněprávní ani jiný obdobný poměr, proto Prodejce/distributor neobchoduje jménem ani v zastoupení Společnosti a je povinností Prodejce/distributora nezavdat příčinu k tomu, aby jeho vystupování mohlo vzbudit dojem zaměstnance či přímého obchodního zástupce Společnosti. Jakákoliv pochybení Prodejce/distributora spočívající ve vystupování jménem Společnosti či jako zaměstnanec Společnosti je považováno za hrubé porušení Smlouvy a Společnost má právo od Smlouvy odstoupit. Prodejce/distributor je oprávněn vystupovat jakožto nezávislý obchodní reprezentant Společnosti, přičemž při této činnosti je oprávněn využívat jednotný vzhled vizitek, jejichž grafické vyobrazení i podobu získá od Společnosti, emailovou adresu zřízenou mu Společností.
 • Prodejce/distributor je srozuměn a bere na vědomí, že prodej zboží Společnosti je možný pouze jako přímý prodej konečným zákazníkům nemajícím žádnou souvislost či žádný právní vztah se Společností. Prodejce/distributor bere na vědomí, že s ohledem na charakter a obchodní strategii Společnosti není povoleno provádět veřejný obchodní prodej výrobků Společnosti na místech, kam má veřejnost běžný přístup, zejména v kamenných prodejnách, na tržnicích, při předváděcích akcích atd., pokud nedostane výslovný souhlas a výjimku od Společnosti. V případě, kdy v pozici Prodejce/distributora bude vystupovat zdravotnické zařízení – lékárna, platí, že produkty Společnosti mohou být v prostorách lékárny prodávány Prodejce/distributor, nesmějí však být veřejně vystavovány a nabízeny např. na pultech či ve veřejnosti přístupných prostorách, pokud nedostane výslovný souhlas a výjimku od Společnosti.
 • Prodejce/distributor je v rámci spolupráce se Společností při přímém prodeji výrobků Společnosti povinen dodržovat pravidla stanovená společností pro přímý prodej jejich výrobků v těchto Obchodních podmínkách. Prodejce/distributor má možnost se s nimi seznámit přes webové rozhraní.
 • Systém objednávek a nákupu zboží od Společnosti se uskutečňuje prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.pharma-members.com, jehož provozovatelem je Společnost. Přístup do objednávkového systému je možný pouze na základě přihlašovacího hesla/login, které obdrží  Prodejce/distributor od Společnosti. Prodejce/distributor rovněž může využít služeb operátora Společnosti a objednávku učinit prostřednictvím telefonického kontaktu na operátora Společnosti nebo osobně na adrese provozovny společnosti.
 • Prodejcem/distributorem se může stát fyzická osoba či právnická osoba. Po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Prodejcem/distributorem a Společností je Spolupracovník povinen dodržovat všechny podmínky stanovené platným právním řádem ČR pro výkon činnosti, která je předmětem právního vztahu mezi ním a Společností v ČR.
 • Spolupracovníkovi je přísně zakázáno zpřístupňovat jakékoliv osobní údaje týkající se ostatních Prodejců/distributorů, které získal v průběhu spolupráce se Společností. Prodejce/distributor bere na vědomí, že s ohledem na platný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů není oprávněn zpřístupňovat jakékoliv osobní údaje o ostatních Prodejcích/distributorech či o Společnosti, s nimiž přijde při plnění závazků dle této smlouvy do styku.
 • Společnost ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, upozorňuje Prodejce/distributora, že jeho osoba bude dle identifikačních údajů vyplývajících z údajů, které Spolupracovník uvedl při registraci, zařazena pro účely plnění závazků Společnosti a po dobu trvání právního vztahu mezi Společností a Prodejce/distributor do databáze osob plnících pro Společnost s touto smlouvou shodné či obdobné činnosti. Společnost se zavazuje, že technickým způsobem zamezí přístupu k těmto datům jakýmkoliv třetím osobám s výjimkou případů, kdy bude Společnost povinna podle platných právních předpisů tyto údaje poskytnout státním orgánům ČR.
 • Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré zásady a principy odměňování činnosti Prodejce/distributora a zprostředkovatelů podle smlouvy o spolupráci či jiného dokumentu zakládajícího právní vztah mezi Společností a třetím subjektem s nárokem na finanční odměnu od Společnosti  se budou řídit jedinou, pro všechny smluvní strany závaznou, úpravou obsaženou v Provizním programu, který má, s ohledem na tuto dohodu a výslovnou vůli stran, povahu obchodních podmínek a tvoří tak nedílnou součást těchto obchodních podmínek.
 • Smluvní strany berou na vědomí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jakož i jejich dílčí části označené v jejich textu jako nedílná součást Všeobecných obchodních podmínek se okamžikem registrace stávají nedílnou součástí obchodního vztahu uzavřeného mezi nimi. Smluvní strany shodně prohlašují, že si text obchodních podmínek pozorně přečetly, všemu porozuměly a nežádají žádná doplňující vysvětlení či úpravy. Společnost si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky i jednotlivé jejich části s tím, že nové podmínky pak nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách Společnosti v příslušné sekci.

8.    Pravidla prezentace na internetu

 • Pokud Prodejce/distributor společnosti Pharma Future  využívá Internet (vlastní nebo sdílený web, sociální sítě apod.) pro propagaci a nabídku výrobků společnosti Pharma Future platí následující pravidla:
 • Prodejce/distributor může nabízet produkty společnosti Pharma Future na vlastních stránkách, nicméně musí dodržovat ceny stanovené na oficiálních stránkách společnosti Pharma Future pod www.pharma-future.com
 • Prodejce/distributor nesmí kopírovat vzhled oficiálních stránek Pharma Future na www.pharma-future.com nebo www.pharma-members.com, aby nedocházelo k zaměnitelnosti a uvádění zákazníků v omyl, že bude na jeho webové prezentaci, sociálních sítích apod. kopírovaná identita společnosti Pharma Future
 • Prodejce/distributor může používat oficiální logo a název společnosti Pharma Future, který najde ke stažení v dokumentech na www.pharma-members.com
 • Prodejce/distributor se nesmí prohlašovat za exklusivního distributora pro určitou oblast, lokální vymezování a nárokování exklusivity v určitém regionu je výslovně zakázáno, nedohodne-li se se společností jinak (výjimky může udělovat pouze společnost Pharma Future v rámci zavádění či testování nového produktu či produktové řady)
 • Prodejce/distributor se nesmí dopouštět nekalých a neférových praktik vůči ostatním spolupracovníkům firmy. Takové jednání by mohlo být vyhodnoceno jako porušení podmínek spolupráce a může vést až k jejímu ukončení.

Obchodní podmínky jsou platné od 21.5.2015

Váš Pharma Future Team