Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Zákazník

 • Jedná se o konečného spotřebitele výrobků společnosti Pharma Future a jejich přidružených obchodních značek
 • Nakupuje pro sebe a své blízké v pohodlí svého domova
 • Může nakupovat úplně bez registrace nebo s jednoduchou registrací, za níž dostává od společnosti Pharma Future dárek zdarma
 • Dárek zdarma je obvykle vzorek nového produktu, popř. i samotný produkt z portfolia Pharma Future nebo upomínkový či propagační předmět
 • V případě jakékoliv registrace, i registrace bez nákupu produktů, může být zákazník kontaktován distributorem či prodejcem společnosti Pharma Future (obvykle podle lokality, resp. bydliště, kterou zadal při registraci) s nabídkou dalších možných slev a benefitů, viz níže v těchto obchodních podmínkách
 • Při nákupu přes registrovaného distributora získává zákazník slevu na produkty ve výši 22-23 %
 • O možnost nákupu přes registrovaného distributora Pharma Future se může informovat na zákaznické lince společnosti Pharma Future, tel.: +420 585 754 743, popř. e-mail: info@pharma-future.com.

Objednávky, termíny, dopravné

Příjem objednávek

 • Objednávky je možno realizovat telefonicky na zákaznickém čísle +420 585 754 743, e-mailem info@pharma-future.com nebo na adrese provozovny Pharma Future s.r.o., VGP PARK, Na Statkách hala D 783 47 Hněvotín
 • Doba pro příjem telefonických objednávek je od 7:00 do 15:00 hod
 • Objednávky realizované přes e-shop na www.pharma-future.com nebo přes distributorský systém na stránkách www.pharma-members.com jsou přijímány 24 hod denně
 • Objednávky expedujeme nejpozději do 24 hodin po jejich převzetí v rámci pracovních dnů a doručujeme v rámci České Republiky přes společnost PPL do následujícího dne
 • Objednávky je možno si vyzvednout i osobně v provozovně společnosti Pharma Future s.r.o. na adrese VGP PARK, Na Statkách hala D 783 47 Hněvotín v době od 7:00 do 15:00 hod
 • Osobní vyzvednutí je zdarma
 • Dopravné při objednávce nad 800 Kč s DPH je také zdarma (hradí společnost Pharma Future)
 • K objednávkám do 800 Kč včetně DPH bude připočítáno dopravné ve výši 82,64 Kč bez DPH, tedy 100 Kč včetně DPH
 • Zboží je dodáváno na dobírku nebo je možno zaplatit bankovním převodem, popř. využít GoPay platby
 • Společnost Pharma Future má právo poskytnout i možnost platby na fakturu se splatností. Toto právo však není automatické a podléhá individuálnímu schválení společností Pharma Future s.r.o.

Dodržování prodejních cen

 • Společnost Pharma Future s.r.o. zakazuje prodávat výrobky značky Pharma Future a jejich přidružených obchodních značek za jiné než katalogové ceny
 • Katalogové ceny jsou platné do vydání nového katalogu, jehož zahájení platnosti je vyznačeno na přední straně nového katalogu
 • Společnost Pharma Future může vydávat i mimořádné letáky, jejichž platnost je časově omezena a jednoznačně vyznačena na čelní straně letáku
 • Společnost Pharma Future může umožnit svým prodejcům a distributorům propagaci produktů, případně i jejich prodej na internetu, vždy však musí být dodrženy stanovené prodejní ceny na webových stránkách Pharma Future – www.pharma-future.com
 • Společnost výslovně zakazuje umisťovat produkty na slevové a aukční servery
 • Výjimku tvoří produkty z kategorie „Akční zboží a výprodej“, které mohou prodejci/distributoři nabízet za libovolné ceny
 • Nedodržování prodejních cen je bráno jako hrubé porušení obchodních podmínek a může vést k okamžitému ukončení spolupráce

Reklamace a vrácení zboží

 • V případě, že nebudete spokojeni s výrobkem společnosti Pharma Future, máte právo jej vrátit bez udání důvodů do 14- ti dnů od převzetí zboží.
 • Vrácené zboží dobře zabalte, včetně původního obalu a reklamačního protokolu a zašlete jej zpět na adresu provozovny společnosti Pharma Future
 • Náklady spojení se zasláním reklamovaného výrobku hradí zákazník (kupující)
 • Kupující bere na vědomí, že v případě, že se zakoupeným zbožím obdržel i dárky od společnosti Pharma Future, je darovací smlouva mezi společností Pharma Future a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li ze strany kupujícího k využití práva odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu se vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky
 • V případě, že dodané zboží má vadu může zákazník požadovat výměnu zboží, odstranění vady, popř. vrácení peněz
 • V případě, že si chce zákazník ponechat zboží s vadou a netrvá na jejich odstranění, může požadovat přiměřenou slevu na toto zboží
 • Pokud zákazník způsobí sám vadu výrobu (například nesprávným používáním, či zacházením s výrobkem), nemá nárok na bezplatné odstranění této vady, popř. požadování slevy
 • Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
 • V případě vrácení peněz, nebo poskytnutí slevy zasíláme peníze pouze na bankovní účet zákazníky uvedený v reklamačním protokolu

 

Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité, a proto bychom Vás rádi informovali o aktualizované verzi naší Politiky ochrany soukromí. Pro transparentnější a jasnější informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, jsme Politiku ochrany soukromí rozdělili do různých kapitol. V těchto kapitolách  detailněji popisujeme, jaké osobní údaje o Vás uchováváme a jak s nimi nakládáme. Rozvedli jsme také informace o Vašich právech. Například o tom, jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům a jak si lze vyžádat ukončení nakládání s Vašimi osobními údaji.

Pro společnost Pharma Future s.r.o. je velmi důležitá ochrana osobních údajů a chceme při zpracování Vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost. Proto máme zavedeny podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.


Kdo kontroluje Vaše osobní údaje?

Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za Vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese společnost Pharma Future s.r.o. 

Pharma Future s.r.o.

VGP PARK, Na Statkách hala D

783 47 Hněvotín, Česká republika

IČ: 248 03 545, DIČ: CZ24803545

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům? 

Vaše osobní údaje budou sdíleny v rámci skupiny Pharma Future Group. Společnost Pharma Future s.r.o. jedná výhradně jako zpracovatel osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám mimo skupinu Pharma Future.

Jaký je právní základ zpracování?

V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které od Vás sbíráme, Vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.


Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (zasílání objednaného zboží apod.)
 • Vedení účetnictví
  Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing 
  Vaše osobní údaje (jméno, telefonní číslo, e-mail) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení v podobě newsletterů.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu: 
Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu. Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést touto cestou:

 • na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu (newsletteru)

Máte právo na informace:

 • které je plněno již touto informační stránkou se Zásadami zpracování osobních údajů.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení: 
Máte právo požádat Pharma Future s.r.o. omezení zpracování Vašich osobních údajů za těchto okolností:

 • vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu Pharma Future, společnost Pharma Future s.r.o. omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu.
 • máte-li za to, že jsou Vaše osobní údaje nesprávné, musí Pharma Future omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů.

Právo na smazání: 
Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných společností Pharma Future s.r.o. kdykoli s výjimkou těchto situací:

 • máte otevřený požadavek u Zákaznického servisu
 • máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
 •  máte u společnosti Pharma Future s.r.o. nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu
 • jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si Vaše osobní údaje spojené s Vaší transakcí pro účely účetnictví

Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu:  

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Pharma Future s.r.o. Pharma Future tak nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před Vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

Jak můžete uplatňovat svá práva?

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsou Vám k dispozici specializovaní zaměstnanci zákaznického servisu odpovědní za vyřizování Vašich požadavků v souvislosti s Vašimi výše uvedenými právy. Můžete nás kdykoli kontaktovat na info@pharma-future.com.

Platnost od 24.5.2018