Ochrana osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité, a proto bychom Vás rádi informovali o aktualizované verzi naší Politiky ochrany soukromí. Pro transparentnější a jasnější informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, jsme Politiku ochrany soukromí rozdělili do různých kapitol. V těchto kapitolách  detailněji popisujeme, jaké osobní údaje o Vás uchováváme a jak s nimi nakládáme. Rozvedli jsme také informace o Vašich právech. Například o tom, jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům a jak si lze vyžádat ukončení nakládání s Vašimi osobními údaji.

Pro společnost Pharma Future s.r.o. je velmi důležitá ochrana osobních údajů a chceme při zpracování Vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost. Proto máme zavedeny podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.


Kdo kontroluje Vaše osobní údaje?

Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za Vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese společnost Pharma Future s.r.o. 

Pharma Future s.r.o.

VGP PARK, Na Statkách hala D 783 47 Hněvotín

783 47 Hněvotín, Česká republika

IČ: 248 03 545, DIČ: CZ24803545

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům? 

Vaše osobní údaje budou sdíleny v rámci skupiny Pharma Future Group. Společnost Pharma Future s.r.o. jedná výhradně jako zpracovatel osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám mimo skupinu Pharma Future.

Jaký je právní základ zpracování?

V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které od Vás sbíráme, Vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.


Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (zasílání objednaného zboží apod.)
 • Vedení účetnictví
  Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing 
  Vaše osobní údaje (jméno, telefonní číslo, e-mail) využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení v podobě newsletterů.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu: 
Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu. Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést touto cestou:

 • na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu (newsletteru)

Máte právo na informace:

 • které je plněno již touto informační stránkou se Zásadami zpracování osobních údajů.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení: 
Máte právo požádat Pharma Future s.r.o. omezení zpracování Vašich osobních údajů za těchto okolností:

 • vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu Pharma Future, společnost Pharma Future s.r.o. omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu.
 • máte-li za to, že jsou Vaše osobní údaje nesprávné, musí Pharma Future omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů.

Právo na smazání: 
Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných společností Pharma Future s.r.o. kdykoli s výjimkou těchto situací:

 • máte otevřený požadavek u Zákaznického servisu
 • máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
 •  máte u společnosti Pharma Future s.r.o. nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu
 • jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si Vaše osobní údaje spojené s Vaší transakcí pro účely účetnictví

Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu:  

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Pharma Future s.r.o. Pharma Future tak nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před Vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

Jak můžete uplatňovat svá práva?

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsou Vám k dispozici specializovaní zaměstnanci zákaznického servisu odpovědní za vyřizování Vašich požadavků v souvislosti s Vašimi výše uvedenými právy. Můžete nás kdykoli kontaktovat na info@pharma-future.com.

Platnost od 24.5.2018